Duurzaamheid 2023-12-28T08:40:45+01:00

Duurzaamheid

Montis voldoet  voor zover bekend aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Vanuit de overheid worden steeds meer eisen gesteld aan tuinbouwondernemingen, welke door Montis zo snel mogelijk opgevolgd worden. Als actueel voorbeeld kunnen wij het lozingsbesluit geven. Hiervoor zijn in 2016 een aantal noodzakelijke investeringen gedaan. Aan de normen inzake lichtuitstoot wordt ruimschoots voldaan.

Praktische voorbeelden van initiatieven om de duurzaamheidprestaties te verbeteren:

  • Montis is lid van de warmte coöperatie Zuidplas. Vanaf 2021 zou het een mogelijkheid kunnen zijn dat er gezamenlijk gebruik gemaakt gaat worden van een warmterotonde. – bedrijf wordt energie – Ondanks de hogere kosten kiest Montis  ervoor om voornamelijk biologische gewasbescherming te gebruiken. – Steeds meer verpakkingsmaterialen bestaan uit recyclebaar materiaal ;zoals kartonnen trays en hoezen. Ook wordt de laatste jaren minder gebruik gemaakt van folie. – Er ligt een positieve SDE beschikking inzake zonnepanelen, naar verwachting zullen deze in 2019 of 2020 worden geïnstalleerd.
  • Montis is in het bezit van het best gekwalificeerde certificaat op het gebied van duurzaamheid, uitgereikt door Stichting MPS. De organisatie bezit zowel het MPS-GAP als het MPS-ProductProof certificaat.

Wij zijn  goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en spelen hierop in door het duurzaamheidsaspect mee te laten wegen bij investeringsbeslissingen. Bij toekomstige investeringsbeslissingen zal het duurzaamheidsaspect een steeds grotere rol gaan spelen, belangrijk is wel dat hier ook een verdienmodel aan gekoppeld kan worden. De organisatie is in gesprek met afnemers over alternatieve verpakkingen.

De doelstelling is om de komende jaren steeds vaker een duurzamere verpakking te gebruiken mits de productbeleving van de consument hier niet onder leidt. Door onderzoek en ontwikkeling wordt gestreefd naar het telen van een maximaal weerbare plant. Met gebruik van biologische gewasbescherming en alleen op noodzakelijke momenten chemische gewasbescherming. De organisatie is bezig met Addenda om compacte genetica te introduceren waardoor het bedrijf minder remstoffen nodig heeft.   

Montis  werkt samen organisaties welke zijn SNA gecertificeerde uitzendbureaus.

Bij voorkeur strookt de visie van toeleveranciers op het gebied van duurzaamheid met de visie van Montis .

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met  Addenda, Syngenta, Royal van Zanten en Bas van Buuren (leveranciers van plantmateriaal en potgrond). De verwachting is dat dit komende jaren verder vorm krijgt op het moment dat de markt steeds duurzamer gaat werken.

Montis wil hierin voorop lopen!